Religiøsitet og boligeierskap blant muslimer i Norge

Policy brief

Carling, Jørgen & Marta Bivand Erdal (2021) Religiøsitet og boligeierskap blant muslimer i Norge [Religiosity and Home Ownership among Muslims in Norway], PRIO Policy Brief, 16. Oslo: PRIO.

Å eie egen bolig er både normen og et politisk mål i Norge. Tre av fire eier sin egen bolig. Men blant innvandrere er det bare halvparten som gjør det. Årsaken ligger delvis i økonomi og tilknytning til arbeidsmarkedet, som igjen avgjør muligheten til å få boliglån. Men blant muslimer kan det også være en annen grunn: manglende mulighet til å ta opp lån som ikke bryter med islamske normer. Her undersøker vi hvorvidt dette faktisk bidrar til å forklare at boligeierskap ikke er mer utbredt blant innvandrere.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙