Religiøsitet og boligeierskap blant muslimer i Norge

Policy brief

Carling, Jørgen & Marta Bivand Erdal (2021) Religiøsitet og boligeierskap blant muslimer i Norge [Religiosity and Home Ownership among Muslims in Norway], PRIO Policy Brief, 16. Oslo: PRIO.

Å eie egen bolig er både normen og et politisk mål i Norge. Tre av fire eier sin egen bolig. Men blant innvandrere er det bare halvparten som gjør det. Årsaken ligger delvis i økonomi og tilknytning til arbeidsmarkedet, som igjen avgjør muligheten til å få boliglån. Men blant muslimer kan det også være en annen grunn: manglende mulighet til å ta opp lån som ikke bryter med islamske normer. Her undersøker vi hvorvidt dette faktisk bidrar til å forklare at boligeierskap ikke er mer utbredt blant innvandrere.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙