Erdoğans "nei": finsk og svensk NATO-medlemskap i skyggen av tyrkisk utenrikspolitikk

Popular article

Tank, Pinar (2022) Erdoğans "nei": finsk og svensk NATO-medlemskap i skyggen av tyrkisk utenrikspolitikk [Erdogans "no": Finnish and Swedish NATO membership in the shadow of Turkish foreign policy], Den norske Atlanterhavskomité - Ukens analyse. 28 June.

Read the op ed here (in Norwegian)
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙