Kjønn og vitenskapelig publisering - betydningen av kontekst

Book chapter

Aksnes, Dag; Fredrik Piro & Lynn P. Nygaard (2022) Kjønn og vitenskapelig publisering - betydningen av kontekst [Gender and academic publishing: the importance of context], in Kjønn og akademia - På vei mot BALANSE?. Bergen: Fagbokforlaget (93–104).

oa.fagbokforlaget.no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙