Norges nødhjelpsmilliarder kan brukes langt mer effektivt

Popular article

Horst, Cindy & Cathrine Brun (2023) Norges nødhjelpsmilliarder kan brukes langt mer effektivt [Norway's humanitarian aid can be used much more effectively], Panorama. 20 November.

Read the op-ed here

UD holder på å lage en ny strategi for norsk nødhjelpsarbeid de neste fem årene. Det er snakk om enorme summer, i størrelsesorden 7–8 milliarder kroner årlig. Da er det viktig at pengene brukes mer effektivt enn de gjør i dag. Vår forskning viser hvordan – nemlig ved å la lokale krefter få bidra mer.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙