Ingen motsetning mellom solidaritet og egeninteresser

Popular article

Reid-Henry, Simon & Maria Gabrielsen Jumbert (2024) Ingen motsetning mellom solidaritet og egeninteresser [No contradiction between solidarity and own interests ], Panorama nyheter. 25 January.

Read the op-ed here (in Norwegian)

Norad-direktøren har mottatt sterk kritikk for å inndele bistanden i tradisjonell fattigdomsorientert bistand og Bistand 2.0, som inkluderer investeringer i globale fellesgoder som også tjener norske egeninteresser. Det kritikerne ikke ser, er at det ene ikke kommer i veien for det andre. Vi har faktisk mye å tjene på å se områdene i sammenheng og på å tenke mer ambisiøst.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙