Kunstig intelligens kan bli en gamechanger for humanitær sektor

Popular article

Sandvik, Kristin Bergtora; Kristoffer Lidén & Maria Gabrielsen Jumbert (2023) Kunstig intelligens kan bli en gamechanger for humanitær sektor [Artificial intelligence can become a gamechanger for the humanitarian sector ], Panorama, Commentary piece. 13 October.

Read the commentary here (in Norwegian)

Bistandsmyndigheter, frivillig sektor og enkeltansatte bør engasjere seg langt sterkere i diskusjonen om hva slags konsekvenser generativ kunstig intelligens (KI) får for humanitært arbeid.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙