Folkeretten i internasjonal politikk [International law in international politics]

Book chapter

Grung, Micheline Egge & Raino Malnes (2001) Folkeretten i internasjonal politikk [International law in international politics], in Normer og makt. Introduksjon til internasjonal politikk [Norms and power. Introduction to international politics]. Oslo

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙