En åpning mot fred

Popular Article

Suhrke, Astri; Arne Strand & Kristian Berg Harpviken (2008) En åpning mot fred [An Opening for Peace], Morgenbladet, 23 May.

Read the article here

​Et veikart for fred i Afghanistan vil trolig se ut som en floke av tvetydige rutelinjer, men noen har i hvert fall begynt å tegne.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙