For Gud, stat og fedreland. Bosetterne på Vestbredden og i Øst-Jerusalem

Journal article

Røislien, Hanne Eggen (2005) For Gud, stat og fedreland. Bosetterne på Vestbredden og i Øst-Jerusalem [For God, State and Fatherland. Settlers in the West Bank and in East Jerusalem], Internasjonal Politikk 5: 517–535.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙