Kjønn, Krig og Konflikt

Edited Volume

Skjelsbæk, Inger; Hege Skjeie; & Torunn L. Tryggestad, eds, (2008) Kjønn, Krig og Konflikt [Gender, War, Conflict]. Oslo, Norway: PAX.

​​Jubileumsbok til Helga Hernes

Hvordan kan vi skape en verdensorden som kan minske kjønnsbaserte krenkelser og vold mot kvinner i krig og konflikt. Hvordan kan vi styrke kvinners deltagelse i fredsprosesser? Disse spørsmålene har vært en ledetråd i Helga Hernes' arbeid med kjønnsperspektiv på krig og konflikt de siste årene.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙