Får han superkrefter nå? Nobel-prisen hjelper ikke Obama i Midtøsten.

Popular Article

Røislien, Hanne Eggen (2009) Får han superkrefter nå? Nobel-prisen hjelper ikke Obama i Midtøsten. [Does He Get Superpowers Now? The Nobel Prize Won't Help Obama in the Middle East], VG, 17 October.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙