Trekantdramaet mellom Israel, Iran og Hezbollah

Journal article

Nygård, Håvard Mokleiv (2009) Trekantdramaet mellom Israel, Iran og Hezbollah [The Israel - Iran - Hezbollah Threesome], Babylon 7 (2): 66–87.

Download Final publication
.pdf

This is the Version of Record of the publication, available here in accordance with the publisher’s self-archiving policy. This version is free to view and download for private research and study only. This publication may be subject to copyright: please visit the publisher’s website for details. All rights reserved.

Read the article here

Artikkelen er et forsøk på å forklare hvorfor Israel og Hezbollah ikke var i stand på å finne en fredelig løsning på konfrontasjonen sommeren 2006. Ved å sammenligne denne med en nærmest identisk konfrontasjonen høsten 2000, er det mulig å peke på enkelte viktige faktorer som ser ut til å ha spilt en viktig rolle. Det argumenteres for at trekantforholdet mellom Israel, Iran og Hezbollah skapte en dynamikk som la grunnlaget for eskaleringsprosessen som til slutt endte med den andre Libanonkrigen.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙