Maktens paradoks

Popular article

Moene, Karl Ove (2004) Maktens paradoks, Dagens Næringsliv. 11 September.

Read it on DN.no (subscription)

Siden 1945 har det vært mer enn 130 borgerkriger i verden. Statsviteren James Fearon har beregnet at den gjennomsnittlige varigheten til disse borgerkrigene er litt over 11 år. Borgerkrigene har i gjennomsnitt vart i nesten 20 år i Asia, 13 år i Afrika og nesten ti år i Latin-Amerika.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙