Sudan: Usikker framtid

Popular article

Rolandsen, Øystein H. (2010) Sudan: Usikker framtid [Sudan: An Uncertain Future], Hvor hender det?. 19 April.

Link to NUPI web-site

Det avgjørende årest i Sudan

Sudaner inne i en spennende periode hvor det er håp om en formell slutt på krigen i Darfur-regionen. Samtidig råder det stor usikkerhet etter valget i april og før en folkeavstemning om Sør-Sudans framtid i 2011. En ny statsdannelse i sør er ett av alternativene i denne avstemningen.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙