Oljerik og fattig

Popular article

Moene, Karl Ove (2004) Oljerik og fattig [Oil Rich and Poor], Dagens Næringsliv. 7 August.

Read it on DN.no (subscription)

Det nylig omtalte São Tomé & Príncipe har nettopp kommet med i gruppen på vel 30 oljerike utviklingsland. Oljerikdommen burde øke muligheter for en positiv utvikling i det vestafrikanske landet, men erfaringene fra andre utviklingsland skremmer. Mange forblir fattige nettopp fordi de er ressursrike.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙