Hvem eier hellig land? Et blikk på verdensbildet til de jødiske nybyggerne i Hebron

Journal article

Røislien, Hanne Eggen (2004) Hvem eier hellig land? Et blikk på verdensbildet til de jødiske nybyggerne i Hebron [Who Owns Holy land? A Look at the Worldview of the Jewish Settlers in Hebron], Babylon - tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika 1 (2): 54–59.

Babylon's website
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙