Når Kardemommeloven svikter: om shiitisk maktposisjonering i Irak, og om historien som gjentar seg selv

Journal article

Røislien, Hanne Eggen (2004) Når Kardemommeloven svikter: om shiitisk maktposisjonering i Irak, og om historien som gjentar seg selv [When the Cardamom Law Fails: On Shiite Power in Iraq and History that Repeats Itself], Din. Tidsskrift for religion og kultur 1: 25–31.

Din's website
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙