Gustafsson övertygar inte om att ubåtarna kom från Sovjet

Popular Article

Tunander, Ola (2010) Gustafsson övertygar inte om att ubåtarna kom från Sovjet [Gustafsson is not convincing in arguing that the submarines originated from the Soviet Union], Newsmill, 21 June.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙