USA og det utvidede Midtøsten - et hovedspenningsfelt i verdenspolitikken

Peer-reviewed Journal Article

Mjøset, Lars;Butenschøn, Nils; & Harpviken, Kristian Berg (2012) USA og det utvidede Midtøsten - et hovedspenningsfelt i verdenspolitikken [USA and the Wider Middle East – a Main Field of Global Political Tension], Vardøger 33(1): 120–182.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙