Folkerett og etikk

Popular article

Reichberg, Gregory M. & Henrik Syse (2003) Folkerett og etikk [International Law and Ethics], Dagens Næringsliv. 30 January.

Folkeretten kan muligens tillate FN å gi mandat til et preventivt angrep mot Irak, men krigens etikk tilsier at dette i beste fall ville være tvilsomt, skriver seniorforskerne Henrik Syse og Gregory Reichberg ved Institutt for fredsforskning (Prio). -George W. Bush introduserte høsten 2002 sin doktrine om forkjøpsangrep (preemptive strikes). Doktrinen er gjengitt i The National Security Strategy of the United States of America (17. september 2002). Flere har påpekt at når Bush sier forkjøpsangrep (angrep for å komme en angriper i forkjøpet) ...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙