Statsfeministen, Statsfeminismen og Verden Utenfor

Monograph

Skjelsbæk, Inger (2013) Statsfeministen, Statsfeminismen og Verden Utenfor [The State Feminist, State Feminism and the World Beyond]. Oslo: Aschehoug.

Buy the book atRead this publication at the Norwegian National Library

Inger Skjelsbæks "Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor" er den sjette pamfletten i Aschehoug Stemmer-serie og gir et personlig blikk på en av de sentrale skikkelsene i feministmiljøet i Norge på 1970- og 1980-tallet: Helga Hernes. Dette er en fortelling om en reise til New York, om FNs sikkerhetsråd, en fredsprisvinner, likestillingspolitikk - og om å makte makt til forandring. Fra Hernes kom til Norge i 1970 har hun vært en av statsfeminismens mødre. Hernes har alltid utfordret og brutt med barrierer, men i stillhet og med stil.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙