Fra fjernsynsskjermen i USA til norske avisspalter. Nyhetsfiltre og nyhetskriterier i dekningen av Panama-invasjonen

Book Chapter

Ottosen, Rune (1993) Fra fjernsynsskjermen i USA til norske avisspalter. Nyhetsfiltre og nyhetskriterier i dekningen av Panama-invasjonen, in Helland, Knut; & Ingunn Hagen, eds, Verda sett gjennom fjernsynsskjermen. Oslo: Samlaget.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙