Hvilken vei skal byene gå?

Popular Article

Hoelscher, Kristian; Hanne Cecilie Geirbo; Ingrid Nytun Christie; Lisbet Harboe & Sobah Abbas Petersen (2016) Hvilken vei skal byene gå? [Which Way Will Cities Go?], Dagsavisen, 18 October.

Read the op-ed here
​​​​Denne uken pågår det viktigste møtet om byer og utvikling på flere tiår. FN-konferansen Habitat III som finner sted i Quito, Ecuador, vil sette agendaen for byutvikling i dette århundret.

​​​

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙