Mot en mer fredelig verden?

Monograph

Gleditsch, Nils Petter (2016) Mot en mer fredelig verden? [Towards a More Peaceful World?]. Oslo: Pax.

Read this publication at the Norwegian National Library

'Mot en mer fredelig verden?' ble lansert med en presentasjon på PRIO, fredag 11. november.

Her finner du diverse vedlegg til boken:

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙