Karin Dokken

Researcher

Karin Dokken left PRIO in 1993. The information on this page is kept for historical reasons.

All Publications

Peer-reviewed Journal Article

Dokken, Karin (1993) ECOWAS i omforming, Drivkrefter i den vestafrikanske integrasjons-prosessen , Internasjonal Politikk (2): 173–184.

Non-refereed Journal Article

Dokken, Karin (1992) Vann-krig neste i Midt-østen? , Alternativ (1): .
Dokken, Karin (1992) Golf-krigen og miljøsikkerhet: Om behovet for å utvide det tradisjonelle sikkerhetsbegrepet , Kontrast .