Årsaker til krig [Causes of War]

Book Chapter

Gleditsch, Nils Petter & Halvard Buhaug (2011) Årsaker til krig [Causes of War], in Hovi, Jon; & Raino Malnes, eds, Anarki, makt og normer: Innføring i internasjonal politikk. Oslo: Abstrakt forlag (167–190).

Authors

Halvard Buhaug

Halvard Buhaug

Research Professor at PRIO; Professor of Political Science, NTNU

Nils Petter Gleditsch

Nils Petter Gleditsch

Research Professor; Professor Emeritus of Political Science, NTNU