When playing this audio, you connect directly with SoundCloud, where the track is hosted. SoundCloud sets cookies in your browser. Read more in our Privacy Policy
NATION seminar - illustration.
NATION seminar - illustration.

Hva slags norskhet er det som skapes og gjenskapes, som utfordres og bekreftes, i dagens norske skole? Kan også dette forstås som nasjonsbygging?

På dette seminaret setter vi søkelys på skolens rolle som nasjonsbyggende institusjon. Tradisjonelt forstås nasjonsbygging i skolen utifra hva som står i historiebøkene, hvilke litterære verk som er på pensum, og gjennom den musikk- og kulturformidling som finnes i estetiske fag. Som et viktig supplement til et slikt fokus på nasjonsbygging, ønsker vi å fremheve det som skjer i klasserommet: i relasjonene elevene i mellom, og mellom lærere og elever, gjennom klasse- og skolefellesskapet over tid.

På seminaret vil følgende spørsmål stå i fokus:

  • Hvordan er norsk skole idag en nasjonsbyggende institusjon?
  • Hvordan forstår elever i dagens norske skole norskhet?
  • Hvordan benytte de mulighetene skolen gir med tanke på felleskapsbygging i et mangfoldig Norge?

Program

08:15 - En enkel frokost blir servert

08:30 - Introduksjon

Forskere Marta Bivand Erdal og Mette Strømsø innleder seminaret med en presentasjon fra en studie med elever i videregående skole om norskhet.

09:00 - Kommentarer

Jens Eilert Garbo - Utdanningsforbundet
Jørgen Haavardsholm - Kunnskapsdepartementet
Lena Lybæk - Høyskolen i SørØst Norge

09:25 - Kommentarer og diskusjon med salen

10:00 - Seminaret avsluttes