Jørgen Carling / PRIO
Jørgen Carling / PRIO

Det PRIO-ledede prosjektet "NECORE" (Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7) inviterer deg til en konferanse som formidler perspektiver og resultater fra prosjektet, med både forskere fra NECORE og inviterte gjester. Vi skal stille spørsmål om hvordan vi snakker om verdier i Norge i dag, mer enn seks år etter hendelsen, og hvordan vi kan klare å bevare et åpent, fredelig, stabilt og mostandsdyktig ("resilient") samfunn.

Please note that this event will be held in Norwegian. Information in English can be found further down on this page.

Blant dem som vil delta, er NECORE-forskerne Marta Bivand Erdal, Rojan Tordhol Ezzati, Odin Lysaker, Kjersti Thorbjørnsrud, Tine Ustad Figenschou, Mareile Kaufmann og Henrik Syse, samt filmregissør Sara Johnsen, Hannah Kristine Lunde fra 22. juli-senteret, i samtale med Ole Martin Slyngstadli, overlevende fra Utøya, og flere ledende akademikere og samfunnsdebattanter: Trond Bakkevig, Sindre Bangstad, Thomas Hylland Eriksen, Åshild Kolås og Asle Toje.

Konferansen vil bli avholdt på norsk.

Program

I alle sekvensene vil det bli lagt inn tid til spørsmål og reaksjoner fra salen.

09.00 – 09.15 Kaffe og registrering
09.15 – 09.45 Velkommen, og om NECORE-prosjektet

Ved Marta Bivand Erdal, Rojan Tordhol Ezzati, Mareile Kaufmann og Henrik Syse
09.45 – 10.15 Frihet og ytringer
Samtale mellom Sindre Bangstad, Odin Lysaker og Henrik Syse
10.15 – 10.30 PAUSE
10.30 – 11.00 Medienes rolle i krisens kjølvann
Presentasjon ved Tine Ustad Figenschou og Kjersti Thorbjørnsrud
11.00 – 11.15 Debatten om beredskap etter 22. juli – og dens konkrete politiske utslag
Samtale mellom Åshild Kolås og Henrik Syse
11.15 – 11.45 Hvordan skal vi fremstille 22. juli i kunsten og kulturen?
Samtale mellom Sara Johnsen og Henrik Syse
11.45 – 12.45 LUNSJ
12.45 – 13.15 Hvordan snakker vi om dem som døde – og med dem som overlevde?

Samtale mellom Hannah Kristine Lunde ved 22. juli-senteret og Ole Martin Slyngstadli, overlevende fra Utøya
13.15 – 13.45 Norske og allmenne verdier etter 22. juli – hvordan beskytter vi dem?
Samtale mellom Thomas Hylland Eriksen, Asle Toje og Henrik Syse
13.45 – 14.00 PAUSE
14.00 – 14.10 Om identiteter og fellesskap
Presentasjon ved Rojan Tordhol Ezzati
14.10 – 14.45 Hvordan påvirket 22. juli kollektive identiteter og grenser for fellesskap i Norge?
Samtale mellom Marta Bivand Erdal, Rojan Tordhol Ezzati og Shoaib Sultan
14.45 – 15.00 Sorg, trøst, savn og håp etter 22. juli
Refleksjoner fra Trond Bakkevig
15.00 – 15.15 Oppsummering og vel hjem!
Ved Marta Bivand Erdal og Henrik Syse

In English

The PRIO-led project "NECORE" (Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7) invites you to a major conference highlighting important aspects and results of its research, and with several invited guests who will contribute to the conversation. We will ask questions about how we speak about values in Norway today, more than six years after the event, and how we can manage to maintain an open, peaceful, and resilient society.

Among the speakers will be NECORE researchers Marta Erdal, Rojan Ezzati, Odin Lysaker, Kjersti Thorbjørnsrud, Tine Figenschou, Henrik Syse, and more, as well as film director Sara Johnsen, along with leading academics, such as Sindre Bangstad, Thomas Hylland Eriksen, and Asle Toje, and representatives from the 22 July Center Hannah Kristine Lunde and Maja Gudim Burheim. A complete list of speakers will be published shortly.

The conference will be held in Norwegian.

Welcome!