Norsk humanitær hjelp har lenge vært kjent for sin raske responskapasitet, gjennom blant annet mekanismer som NORCAP. Rask og effektiv hjelp når nøden er størst kan utgjøre den grunnleggende forskjellen, ikke bare i en krisesituasjon, men også for gjenoppbygging senere.

Samtidig blir det stadig vanskeligere å respondere på en rekke kriser, der avveiingene mellom å få hjelpen raskt frem og prinsipper som «do no harm» ikke gir klare svar. Internasjonale politiske strategier rettet mot stabilisering av kriseområder, der humanitær hjelp sees på som et verktøy i en større verktøykasse av tiltak, risikerer også å binde opp nødhjelpen til større politiske hensyn.

Dette er problematisk i en kontekst der førsteprioriteringen bør være rask, effektiv hjelp til flest mulig – og i tråd med humanitære prinsipper om nøytralitet, uavhengighet og upartiskhet, hensyn som blir enda viktigere i komplekse politiske konflikter.

Norsk Senter for Humanitære Studier (NCHS) - et samarbeid mellom PRIO, NUPI og Chr. Michelsens Institutt - inviterer derfor til debatt om Norges nye humanitære strategi.

  • Hvordan bør den nye strategien svare på disse utfordringene?

Videre må den nye humanitære strategien ses i nær sammenheng med ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet, for å sikre at kjønnsperspektivet er integrert i norsk humanitær innsats.

Et sentralt spørsmål her er hvordan strategien vil sikre en rask og effektiv respons, som samtidig tar høyde for hvordan kriser påvirker kvinner og menn forskjellig, og som sørger for at hjelpen når frem til de ulike gruppene som trenger det?

Program

Velkommen ved Henrik Urdal, Direktør, PRIO.

Paneldeltakere:

  • Leni Stenseth, Direktør, Seksjon for humanitære spørsmål, Utenriksdepartementet
  • Gry Larsen, Generalsekretær, CARE Norge
  • Gunvor Knag Fylkesnes, Leder for politikk og samfunn, Redd Barna
  • Ottar Mæstad, Direktør, CMI
  • John Karlsrud, Seniorforsker, NUPI
  • Torunn L. Tryggestad, Assisterende direktør, PRIO & Direktør, PRIO Centre for Gender, Peace and Security

Ordstyrer:

Kristoffer Lidén, Direktør, Norsk Senter for Humanitære Studier & Forskningsdirektør, PRIO