When playing this audio, you connect directly with SoundCloud, where the track is hosted. SoundCloud sets cookies in your browser. Read more in our Privacy Policy
Egon Låstad
Egon Låstad

The Young Academy of Norway, in collaboration with the Committee for Gender Balance and Diversity in Research and the Peace Research Institute Oslo, invites you to a breakfast seminar on Thursday 12 September 08.30-10.00 at PRIO. This event is in Norwegian.

Norsk akademia er i endring: pågående internasjonalisering og økende mangfold skaper nye muligheter, men også nye utfordringer. Hvilke holdninger til og erfaringer med internasjonalisering og mangdold har yngre forskere ved norske forskningsinstitusjoner? I hvilken grad opplever de diskriminering og trakassering i sin arbeidshverdag? På frokostseminaret presenteres og diskuteres funn fra AYFs spørreundersøkelse blant yngre forskere (under 45 år) ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter om holdninger til og erfaringer med internasjonalisering, diskriminering og trakassering. Vi peker på flere fremtredende mønstre og forskjeller mellom kjønn og mellom norskfødte og utenlandsfødte forskere, og inviterer til debatt om funnene, og om mulige tiltak for likebehandling og mot diskriminering i norsk akademia.

8.00 Kaffe/te, enkel servering
8.30 Velkommen v/Institutt for fredsforskning (Henrik Urdal) og Akademiet for Yngre Forskere (AYF) & KiF-komitéen (Ingeborg Helland, AYF/KiF-komitéen/NINA)
8.40 Presentasjon av AYFs funn om internasjonalisering, diskriminering og seksuell trakassering blant yngre forskere i Norge (Arnfinn H. Midtbøen, AYF/ISF & Carl Henrik Knutsen, AYF/UiO)
9.10 Kommentarer fra invitert panel:

• Malcolm Langford, professor, Juridisk fakultet UiO

• Mona Abdel-Fadil, forsker og mangfoldsveileder

• Marte Øien, styremedlem i UHR, og ellers leder i Norsk Studentorganisasjon

• Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

• Curt Rice, rektor og leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
9.35 Plenumssamtale med panel, samt spørsmål og kommentarer fra salen, ledet av Marta Bivand Erdal (AYF/PRIO)
10.00 Takk for i dag