When playing this video, you connect directly with Vimeo, where the video is hosted. Vimeo sets cookies in your browser. Read more in our Privacy Policy
Arendalsuka 2023.
Arendalsuka 2023.

Russlands fullskala invasjon i Ukraina har utløst svensk søknad om NATO-medlemskap, og drevet frem en ny nordisk debatt om behovet for et tettere utenriks- og sikkerhetspolitisk. Både i Norge og Sverige oppgraderes analysene av sikkerhetstruslene, og det gjøres en rekke tiltak for bedre å kunne møte et endret trusselbilde.

I kontrast til den ulike håndteringen av Covid-krisen, har den sikkerhetspolitiske krisen resultert i sterke solidaritetserklæringer og et nærmere forsvarssamarbeid. I en fersk opinionsundersøkelse fra det svenske Totalförsvarets forskningsinstitutt (FOI) svarer rundt 30 prosent at de er "ganska eller mycket villiga att gå in i en stridande roll" dersom et nordisk naboland skulle bli angrepet.

Både i Norge og Sverige legges nå tettere samarbeid til grunn i forsvarutredninger og strategiske planer. Begge land har et omfattende utenrikspolitisk engasjement, blant annet innen bistand, menneskerettigheter og fredsdiplomati, og har tradisjonelt sett på utenriks- og sikkerhetspolitikk som to atskilte områder. I den nye geopolitiske situasjonen er det blitt tydelig at endringer i sikkerhetsspolitikken også får betydning for landenes bredere utenrikspolitiske engasjement.

Nylig protesterte Russland mot at et amerikansk hangarskip holdt øvelse i norsk farvann, og rommet for samarbeid med russerne over grensen i nord er kraftig innsnevret, noe som uroer mange norske borgere. I Sverige gir konflikten rundt NATO-søknaden en pekepinn på hva som kan bli utfordringene fremover.

Mot et slikt bakteppe ønsker vi å se på likheter og forskjeller mellom de to nabolandene i forståelsen av nordisk sikkerhet. Hva kan vi lese ut av reorienteringen så langt?

 • Hva innebærer det for Sverige å skifte sikkerhetspolitisk posisjon nesten "over natten", og hvilke muligheter og begrensinger gir det fremover?
 • Hvilke endringer gjøres i utenrikspolitikken for å tilpasse seg et nytt sikkerhetspolitisk landskap?
 • Hva innebærer de store endringene i sikkerhetsbildet for utviklingen av Norges sikkerhetspolitiske tilnærming, og hvordan spilte Sveriges nye rolle inn i dette?
 • Hvordan har oppfatningene av egen sårbarhet endret seg etter Russlands fullskala invasjon i Ukraina?
 • Hvordan ser de norske og svenske befolkningenene på utviklingen?
 • Hvordan bør Norge og Sverige forholde seg til Russland fremover, og hva er Russlands oppfatning av styrkingen av det nordiske samarbeidet?

Deltakere

 • Henrik Urdal, PRIO Direktør, ordstyrer
 • Stefan Löven, ex-statsminister, leder, UN High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism (HLAB)
 • Knut Storberget, ex-justisminister, jurist
 • Kristian Berg Harpviken, Research Professor, PRIO
 • Louise Olsson, Senior Researcher, PRIO
 • Pavel Baev, Research Professor, PRIO