Iran seminar. Illustration: Cappelen Damm
Iran seminar. Illustration: Cappelen Damm

Irans moderne historie fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag har vært preget av ulike moderniseringsprosesser, folkelige protestbevegelser og et konfliktfylt forhold til stormaktene. Revolusjonen i 1979 fikk vidtrekkende konsekvenser, ikke bare for Iran, men for hele den muslimske verden. Andre eksempler er:

  • Grunnlovsrevolusjonen på begynnelsen av 1900-tallet
  • Funnet av olje
  • Pahlavi-monarkiets framvekst
  • Krisen rundt nasjonaliseringen av Irans oljeindustri
  • Revolusjonen i 1979 og den islamske republikkens opprettelse

Hver for seg gir disse begivenhetene viktig, historisk bakgrunnskunnskap for å forstå dagsaktuelle hendelser i Iran, ikke minst de såkalte «kvinne, liv, frihet»- protestene, som brøt ut i 2022. Protestene er uttrykk for sterk misnøye med det iranske regimet, som på tross av folkelige protester og utenlandsk press har vist seg svært overlevelsesdyktig.

Velkommen til en samtale om disse temaene. Historikeren Hulda Kjeang Mørk (Universitetet i Oslo) har nettopp utgitt boken En kort introduksjon til Irans moderne historie. Samtalen med Kjetil Selvik (NUPI) vil bli ledet av Hilde Henriksen Waage (UiO/PRIO).

En enkel frokost vil bli servert fra kl 08:30. Hulda Kjeang Mørk (Kjetil Selvik and Hilde Henriksen Waage in the background). Hulda Kjeang Mørk (Kjetil Selvik and Hilde Henriksen Waage in the background). Photo: PRIO / Jared Nickodem

Arrangementet er en del av Oslo Peace Days 2023, og er et samarbeid mellom PRIO og Universitetet i Oslo.

Oslo kommune, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt, PRIO og Universitetet i Oslo jobber med fred og menneskerettigheter på ulike måter. Hver desember slår vi oss sammen og arrangerer Oslo Peace Days, en arena der alle inviteres til å diskutere og lære mer om disse viktige temaene. Se fullt program for Oslo Peace Days her.