Arendalsuka 2024. Arendalsuka
Arendalsuka 2024. Arendalsuka

Arendalsuka is an annual Norwegian political festival that brings together politicians, journalists, policy makers, aid organisations, civil society and the private sector.

Actors come together for debate and policy shaping. Around 1,000 events and 200 stands fill the city of Arendal for five days in August each year. This year's festival takes place from 12-16 August.

PRIO has organized a series of public events at Arendalsuka this year, all located at 'den globale scene' venue, which is hosted by NORAD, and which brings together similar international affairs focused organizations.

Read more about our events below, and the events our researchers are participating in.

Er enhver fred bedre enn krig? Fredsforhandlingers etikk i en polarisert verden, fra Ukraina til Gaza

Med en polarisert verdensorden er ikke fredsforhandlinger nødvendigvis den sikre veien til en fred som alle er tjent med. I Astana fremforhandlet Russland, Tyrkia og Iran fred på det syriske Assad-regimets premisser, og i Qatar sikret Trump en avtale med Taliban på den afghanske regjeringens bekostning. Denne vinteren ble resolusjonsforslag i FNs sikkerhetsråd som krevde forhandlinger om våpenhvile i Gaza gjentatte ganger blokkert av USA. Og i Ukraina møttes selv Pavens velsignelse av fredssamtaler med Russland med fordømmelse, ut fra en antakelse om at det ville premiere Russlands brutale angrepskrig.

Den internasjonale polariseringen rokker også ved normene for hvordan fredsforhandlinger gjennomføres. Over de siste tiårene har det utviklet seg et normativt rammeverk for å gjøre fredsprosesser så rettferdige som mulig, med inkludering, straffedomstoler og menneskerettigheter som premiss. Disse normene har nå blitt en hemsko for FN og andre aktører som har forpliktet seg til dem, til fordel for regimer og private aktører som tilbyr fred på de stridendes premisser alene.

Derfor spør vi: Når er det riktig å forhandle om fred – og når bør man antakelig unngå det? Og hvor etterlater den internasjonale utviklingen Norge som fredsmekler og FN-forkjemper?

Time and place: 14:00-14:45, Monday, 12 August, at Den Lille Andunge

Is the world becoming unhinged?

The world has become a more dangerous place. Since the end of World War II, the number of armed conflicts has never been higher, with death tolls reaching levels not seen since the 1980s. Artificial intelligence powers sophisticated fake news campaigns, undermining trust and destabilizing societies. Democracy is in decline, paradoxically at a time when the world is experiencing the largest election year ever, potentially accelerating the erosion of political freedoms. Institutions designed to maintain global peace, like the United Nations and the OSCE, have seen their roles drastically curtailed due to increased polarization. In this panel, we take stock of these critical trends in world development, and explore ways to navigate and resolve the current state of affairs.

Time and place:  9:00-9:45 on Wednesday, 14 August, at Den Lille Andunge

Norden i NATO: Er Norge klar for en ny virkelighet?

Med Sveriges og Finlands inntreden i NATO så er hele Norden en del av forsvarsalliansen. Norge blir del av et nordisk-baltisk operasjonsområde, som knyttes sammen av Østersjøen. Nordkalotten og Barentshavet forblir kritisk viktige for NATO. Men, i en alliansesammenheng forventes Norge å spille en sentral rolle i mottak og videretransport østover, og på andre måter bidra til å sikre NATOs nye lange grense mot øst.

 • Hvordan tenkes det, og hvilke planer legges, i Norge nå for møte denne nye virkeligheten?
 • Hvilke føringer legges I den nye Langtidsplanen for Forsvaret, gjennom Stortingets bevilgninger, eller gjennom konkrete planer og prioriteringer?
 • Hvor ligger de viktigste sårbarhetene og hva kan gjøres for å håndtere disse?

Innenfor rammen av PRIO-prosjektet Ny Nordisk Sikkerhet samler vi et knippe godt informerte kompetanseprofiler, fra forsvar, næringsliv, forskning og politikk.

Time and place: 15:00-15:45 on Wednesday, 14 August, at Den Lille Andunge

Taliban mot resten? Afghanistan mellom engasjement og isolasjon

Tre år er gått siden Talibans inntog i Kabul. Siden den gang har Taliban-ledelsen gradvis konsolidert makten, den interne kritikken har stilnet. Internasjonalt er det liten enighet om hvordan en skal forholde seg til Taliban. På det ene ytterpunktet har vi de som mener at all kontakt må unngås, på det andre har vi de som tar til orde for normalisering. Norge har gått i bresjen for utvidet dialog og engasjement.

Målsettingene spriker, fra regimeendring eller politisk reform til terrorbekjempelse eller videreføring av bistand. Mot slutten av 2023 gikk FNs sikkerhetsråd inn for en trinnvis tilnærming, der Talibans innfrielse av internasjonale krav skulle føre frem til anerkjennelse, men det hele gikk raskt i lås.

 • Hva har vi lært etter tre år med Taliban med makten?
 • Ser vi en effekt av internasjonalt press og sanksjoner?
 • Har noen forsøkene på engasjement og dialog gitt resultater?
 • Er det behov for en ny internasjonal tilnærming?

This event is co-organised by Afghanistankomiteen, PRIO, Nansen Fredssenter and Chr. Michelsens Institutt

Time and place: 08:00-08:45 on Wedsnesday, 14 August, at Menneskerettighetsteltet

Other seminars with PRIO participation

 • PRIO Senior Researcher Jørgen Jensehaugen and PRIO Research Professor Hilde Henriksen Waage will participate in the event "Hvor går Midtøsten? Mot tostatsløsning eller enstatsrealitet?", on Monday, 12 August, 15:00-16:00 at Arendal kultur- og rådhus, Store Torungen
 • PRIO Research Professor Henrik Syse will participate in the event, "Sikkerhet vs åpenhet - vår tilpasning til det geopolitiske uværet" on Tuesday 13 August, 12:20-13:10 at Baker Jørgensen
 • PRIO Research Professor Kristian Berg Harpviken will participate in the event, "Ukrainas Frihetskamp - Norges Støtte Gjennom Nansen-Programmet," on Wednesday 14 August, 10:30-12:00, 14 August, at Arendals Sjømandsforening
 • PRIO Research Professor Henrik Syse will participate in the event "Muligheter i usikkerhetens tid", Wednesday 14 August from 11.10-11.50
 • PRIO Research Professor Henrik Syse will participate in the event organized by the Nobel Peace Center about dialogue on Wednesday 14 August, 12:00-13:00