Kjell Skjelsbæk: Bibliography

34 publications

Kjell Skjelsbæk (1991)
The UN Secretary-general and the Mediation of International Disputes

Journal article in Journal of Peace Research

Kjell Skjelsbæk (1982)
Mellomfolkelig samarbeid gjennom transnasjonale organisasjoner

Book chapter in Nedrustning

Kjell Skjelsbæk (1979)
Militarism, its Dimensions and Corollaries: An Attempt at Conceptual Clarification

Journal article in Journal of Peace Research

Kjell Skjelsbæk (1979)
Militarism, its Dimensions and Corollaries: An Attempt at Conceptual Clarification

Book chapter in Problems of Contemporary Militarism

Kjell Skjelsbæk, Helge Semb & Stein Arild Strømme (1977)
Det økonomiske samkvem mellom Sør-Afrika og Norge

Journal article in Internasjonal Politikk

Kjell Skjelsbæk (1977)
A Survey of International Non-governmental Organizations

Journal article in International Associations

Kjell Skjelsbæk (1977)
A Survey of International Non-governmental Organizations

Journal article in International Associations

Helge Hveem & Kjell Skjelsbæk (1976)
USAs økonomiske imperium: De transnasjonale selskapene

Journal article in Forskningsnytt

Kjell Skjelsbæk & Helge Hveem (1976)
U-landa og verdenshandelen

Book chapter in Rettferdigheten kan ikke vente

Kjell Skjelsbæk (1976)
Believers in a World State. Who and Why?

Book chapter in Images of the World in the Year 2000

Kjell Skjelsbæk (1975)
Utviklingsforskjellene øker

Journal article in Kvekeren

Kjell Skjelsbæk (1974)
Fredsforskning - problemer og utviklingslinjer

Journal article in Folk og Forsvar

Kjell Skjelsbæk (1974)
The Nordic Countries in Nordic and More Encompassing International Organizations

Journal article in Cooperation and Conflict

Kjell Skjelsbæk (1974)
Value Systems and Peace Research

Journal article in Bulletin of Peace Proposals

Kjell Skjelsbæk (1974)
Peace Research in Action: A Rejoinder

Journal article in Bulletin of Peace Proposals

Kjell Skjelsbæk (1974)
De fattige og de rike

Book chapter in Norges Kristelige Studenterforbunds Årbok

Kjell Skjelsbæk (1973)
Hvor går grensen

Journal article in Kirke og Kultur

Kjell Skjelsbæk (1973)
Transnasjonale organisasjoner: Vekst og virksomhet

Journal article in Internasjonal Politikk

Kjell Skjelsbæk (1973)
A Study of the Problems of Peace: Rejoinder to Barsegov & Khairov

Journal article in Journal of Peace Research

Kjell Skjelsbæk (1973)
Value Incompatibilities in the Global System

Journal article in Journal of Peace Research

Kjell Skjelsbæk (1973)
The Growth of International Non-governmental Organizations in the Twentieth Century

Book chapter in Voluntary Action Research

Kjell Skjelsbæk & Anthony J. N. Judge (1973)
Documents on Transnational Association Networks

Book chapter in Yearbook of International Organizations 1972-73

Kjell Skjelsbæk (1973)
Guidelines from Theory for Priorities in International Data Banks

Book chapter in Emerging Data Sources in Comparative and International Studies

Kjell Skjelsbæk (1973)
Transnational Associations and their Functions

Book chapter in Functionalism; Theory and Practice in International Relations

Kjell Skjelsbæk (1972)
UNCTAD III: Some Reflections from Norway

Journal article in Forum

Kjell Skjelsbæk (1972)
Peace and the Structure of the International Organization Network

Journal article in Journal of Peace Research

Kjell Skjelsbæk (1972)
Peace and the Systems of International Organizations

Book chapter in Transnational Relations and World Politics

Kjell Skjelsbæk (1972)
Transnational Association Networks (TANs)

Journal article in International Associations

Kjell Skjelsbæk (1972)
EF og den kristne opinionen i Norge

Book chapter in Nordisk ekumenisk årsbok

Kjell Skjelsbæk (1972)
Fredsforskning og oppdragelse til fred

Book chapter in Fred er vegen

By text

By year

By type

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙