Norge bør fronte fredsbevarende operasjoner

Popular Article

Hegre, Håvard; Lisa Hultman & Håvard Mokleiv Nygård (2020) Norge bør fronte fredsbevarende operasjoner [Norway should support peacekeeing operations], Dagens Næringsliv, 29 February.

Read the op-ed here

Fredsbevarende operasjoner er et svært kostnadseffektivt tiltak for verdenssamfunnet.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙