Avtale om klasevåpen

Report – external series

Harpviken, Kristian Berg & Kjell Erling Kjellman (2008) Avtale om klasevåpen [Treaty on Cluster Munitions]. Hvor hender det?: 17. Oslo: NUPI.

Read the report here

«Osloavtalen» om forbud mot klasevåpen skal undertegnes (ratifiseres) i desember. Veien fram mot et forbud har vært lang. Det har vært debatt om hvordan en avtale burde se ut, hvilke typer klasevåpen som skulle forbys, og hvilke land som ville slutte seg til en eventuell avtale. Avtalen skal sikre et kategorisk forbud mot all bruk, produksjon, transfer, og lagring av klasevåpen. Den krever også at partene (stater som undertegner) ødelegger sine klasevåpen, rydder rammede områder og yter støtte til ofre.

Etter to uker med inngående forhandlinger i Dublin ble 111 stater i mai 2008 enige om en historisk avtale som forbyr klasevåpen. Den internasjonale avtalen skal endelig undertegnes i Oslo 3. desember. Den norske regjeringen, med utenriksminister Jonas Gahr Støre i spissen, tok initiativ til et forbud mot klasevåpen allerede høsten 2006. Prosessen kom i gang i Oslo i februar 2007, der 46 stater sluttet seg til Oslo-erklæringen om å jobbe fram et forbud mot klasevåpen.

Undertegningen av avtalen er ikke siste skritt i prosessen. Mange ønsker at flere stater skal slutte seg til avtalen. Det er også mange utfordringer knyttet til å omsette avtalen i konkret handling.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙