Tvunget til lovbrudd

Popular article

Erdal, Marta Bivand; Cindy Horst & Mohamed Husein Gaas (2008) Tvunget til lovbrudd [Forced to Break the Law], Dagbladet. 2 April.

Dagbladet article

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gikk i slutten av februar til aksjon og arresterte tre menn av somalisk opprinnelse, mistenkt for finansiering av terrorvirksomhet i Somalia. Denne aksjonen har fått en overraskende og positiv konsekvens: den har gjenåpnet debatten omkring hawala-virksomhetens juridiske status i Norge. Debatten beveger seg nå i positiv retning. Finansdepartementet har bedt Kredittilsynet om en vurdering som skal foreligge i løpet av september i år. Nødvendigheten av å legalisere hawala også i Norge blir anerkjent av stadig flere. I denne sammenheng er det nyttig med en oppsummering av viktige fakta og argumenter.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙