Ekskludert fra utvikling?

Popular article

Erdal, Marta Bivand & Cindy Horst (2010) Ekskludert fra utvikling? [Excluded from Development?], Dagsavisen. 29 July.

Norad de to siste årene delfi nansiert utviklingsprosjektene til sju norsk-pakistanske organisasjoner. Innvandrere i Norge skal inkluderes i utviklingssamarbeidet og Pilotprosjekt Pakistan er blitt gjennomført for å lære om hvordan dette kan gjøres. PRIO har på oppdrag fra Norad gjennomført en evaluering. Til tross for gode intensjoner i statsapparatet; er det slik at innvandrere i praksis blir ekskludert fra å delta i norsk utviklingssamarbeid?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙