Brannen i islams hus

Popular article

Gleditsch, Nils Petter & Ida Rudolfsen (2015) Brannen i islams hus [The Fire in the House of Islam], Aftenposten innsikt (38–39). 12 March.

Andelen av verdens væpnede konflikter som foregår i muslimske land eller med islamistiske opprørere, har økt kraftig.

Denne artikkelen er en utvidet utgave av en Viten-artikkel i Aftenposten, publisert 12.3.2015, og bygger på et Policy Brief fra Conflict Trends-prosjektet ved PRIO.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙