Marianne Takle

Researcher

Marianne Takle left PRIO in 2000. The information on this page is kept for historical reasons.

All Publications

Peer-reviewed Journal Article

Takle, Marianne (1993) Kan Tyskland delta i militære operasjoner utenfor NATOs område? [Can Germany Take Part in Military Operations Outside of NATO's Domain?], Internasjonal Politikk 51(1): 25–35.

Book Chapter

Takle, Marianne (1998) Tysk-Europa politikk: Fra visjoner til pragmantisme [German-European politics: From visions to pragmatism], in Godrun Gaarder, ed., Hvor går Tyskland? Innenrikspolitiske utfordringer ved århundreskiftet. Oslo: Norsk Institutt for Strategiske Studier (117–138).

Non-refereed Journal Article

Takle, Marianne (1994) Kan Tyskland være et normalt land? [Can Germany be a "Normal" Country?], Samora 16(2): 28–29.
Takle, Marianne (1992) Tyskland – omsider en suveren stat [Germany – A Sovereign State], Europinion(1): 39–44.