Fri flyt av informasjon er et behov som paradoksalt nok deles av både åpne demokratiske samfunn og terrororganisasjoner.

Terroralarmen i Norge sommeren 2014 satte søkelyset på utfordringen med å opprettholde demokratisk transparens i møte med terrortrusler. Det var en kraftig påminnelse om at i kommunikasjon av trusler står man i fare for å løpe ærend for nettopp de som ønsker å spre frykt, mistillit og usikkerhet.

  • Hvordan bør risikokommunikasjon utformes innenfor rammen av demokratiske prinsipper?
  • Hvilken rolle bør demokratiske beslutningsprosesser spille i Norges og andre lands sikkerhetspolitikk?
  • Hvilket ansvar har publikum for å varsle og dele informasjon med politiet?
  • Hvordan bør terrortrusler kommuniseres til offentligheten?
  • Reduserer økt årvåkenhet sannsynligheten for et vellykket angrep?
  • Er full transparens holdbart i demokratiets navn?

Paneldeltakere:

Marie Benedicte Bjørnland, Sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
Tor Saglie, Departmentsråd, Justis- og beredskapsdepartementet
Jon Wessel-Aas, Partner, Bing Hodneland
Øyvind Ihlen, Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

***Ordstyrer:***J. Peter Burgess, Research Professor, PRIO

Seminaret er et samarbeid mellom flere sikkerhetsforskningsprosjekter på PRIO: DIGICOM, NordSTEVA og SOURCE, finansiert henholdsvis av NFRs SAMRISK program, NordForsk og EU Kommisjonen.