Children playing.
Children playing.

Målet med seminaret er å sette søkelys på tillit og kommunikasjon i møte mellom innvandrere og offentlige institusjoner i Norge. PRIO og Caritas Norge tar initiativ til dette seminaret i forbindelse med avslutningen av prosjektet «Trust across Borders: State institutions, families and child welfare services in Poland and Norway», samt på bakgrunn av innsikt fra tidligere arbeid med temaet.

08.10 Te/kaffe og enkel servering
08.30 Velkommen!
08.40 Et sivilsamfunnsblikk på tillit, migrasjon og offentlige institusjoner (Alexander Golding, Caritas Norge)
08.50 Tillit over grensene: Innsikt fra en litteraturgjennomgang og deltakende polsk-norske samlinger om tillit og barnevern (Marta Bivand Erdal, PRIO)
09.10 Introduksjon av innlederne
09.15 Inviterte innlegg: Erfaringer med arbeid med tillitsbygging og kommunikasjon i offentlige institusjoners møte med innvandrere – og et sivilsamfunnsperspektiv
Cecilie Glomseth, Seniorrådgiver
integrering, NAV Oslo

Ragnhild Spilker, Folkehelseinstituttet – Enhet for migrasjonshelse

Unni Nygaard, Seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, Daglig leder, Caritas Ressurssenter i Oslo
09.55 Panelsamtale, med innledere og alle i salen (moderert av Alexander Golding, Caritas Norge og Marta Bivand Erdal, PRIO)
10.30 Takk for idag

This seminar will be held in Norwegian, and is co-organised by PRIO and Caritas Norway.

PRIO logo

![CARITAS.png](https://cdn.prio.org/cdn_image/CARITAS.png?x=360&y=270&m=Scale)

EEA_grants@4x (1).png

        ![EEA_grants@4x (1).png](https://cdn.prio.org/cdn_image/EEA_grants%404x%20%281%29.png?x=360&y=240&m=Scale)