When playing this audio, you connect directly with SoundCloud, where the track is hosted. SoundCloud sets cookies in your browser. Read more in our Privacy Policy
Children playing.
Children playing.

Målet med seminaret er å sette søkelys på tillit og kommunikasjon i møte mellom innvandrere og offentlige institusjoner i Norge. PRIO og Caritas Norge tar initiativ til dette seminaret i forbindelse med avslutningen av prosjektet «Trust across Borders: State institutions, families and child welfare services in Poland and Norway», samt på bakgrunn av innsikt fra tidligere arbeid med temaet.

08.10 Te/kaffe og enkel servering
08.30 Velkommen!
08.40 Et sivilsamfunnsblikk på tillit, migrasjon og offentlige institusjoner (Alexander Golding, Caritas Norge)
08.50 Tillit over grensene: Innsikt fra en litteraturgjennomgang og deltakende polsk-norske samlinger om tillit og barnevern (Marta Bivand Erdal, PRIO)
09.10 Introduksjon av innlederne
09.15 Inviterte innlegg: Erfaringer med arbeid med tillitsbygging og kommunikasjon i offentlige institusjoners møte med innvandrere – og et sivilsamfunnsperspektiv
Cecilie Glomseth, Seniorrådgiver
integrering, NAV Oslo

Ragnhild Spilker, Folkehelseinstituttet – Enhet for migrasjonshelse

Unni Nygaard, Seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, Daglig leder, Caritas Ressurssenter i Oslo
09.55 Panelsamtale, med innledere og alle i salen (moderert av Alexander Golding, Caritas Norge og Marta Bivand Erdal, PRIO)
10.30 Takk for idag

This seminar will be held in Norwegian, and is co-organised by PRIO and Caritas Norway.

PRIO logo

![CARITAS.png](https://cdn.prio.org/cdn_image/CARITAS.png?x=360&y=270&m=Scale)

EEA_grants@4x (1).png

        ![EEA_grants@4x (1).png](https://cdn.prio.org/cdn_image/EEA_grants%404x%20%281%29.png?x=360&y=240&m=Scale)