De egentlige årsakene til konflikter tåkelegges

Popular Article

Benjaminsen, Tor Arve; Halvard Buhaug & Stig Jarle Hansen (2021) De egentlige årsakene til konflikter tåkelegges, Morgenbladet, 7 April.

External link

Er Norges misjon i Sikkerhetsrådet å forsterke myten om klimaendringer som drivkraft for voldelige konflikter? Dette vil gjøre det vanskeligere å finne varige løsninger på konflikter.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙