When playing this video, you connect directly with Vimeo, where the video is hosted. Vimeo sets cookies in your browser. Read more in our Privacy Policy

Journal of Peace Research (JPR) feirer sitt 50-årsjubileum i år. Tidsskriftet ble grunnlagt på PRIO i 1964, og var en avgjørende del av oppbyggingen av et ledende internasjonalt forskningsmiljø på PRIO. Tidsskriftet og instituttet styrket hverandre gjensidig, ikke minst i utviklingen av et miljø innen kvantitativ samfunnsforskning i verdensklasse. Dette miljøet fikk status som Senter for fremragende forskning i perioden 2003-2012 med Centre for the Study of Civil War. JPR regnes i dag som et av verdens fremste tidsskrift for freds- og konfliktforskning, og er rangert som det sjette mest innflytelsesrike tidsskriftet i verden innenfor både statsvitenskap og internasjonale studier.

Når JPR i år fyller 50, vil vi feire. Da synes vi det er naturlig å vise frem hvordan kvantitativ forskning om krig og fred kan være høyst konkret og relevant. Derfor har vi konsentrert feiringen rundt noen av temaene som har vært sentrale for JPR. Markeringen skjer i samarbeid med det UD-finansierte prosjektet Conflict Trends. Arrangementet inkluderer offentliggjøringen av den årlige rapporten om antall konflikter i verden. Verdens mest brukte konfliktdatasett utgis av forskere ved Universitetet i Uppsala (UCDP) i samarbeid med JPR og PRIO.

Program:

13:00-13:30 Registrering, velkomstdrink

13:30-14:45 Del 1: Krig og fred i verden

- ‘Blir det flere eller færre kriger i verden? Presentasjon av årets rapport om verdens konflikter.’ Ved **Magnus Öberg**, professor ved Institutionen för freds- och konfliktforsking, Universitetet i Uppsala.
- ‘Er det greit å lyve i det godes tjeneste? Om ‘mytiske tall’ og misbruk av statistikk.’ Ved **Henrik Urdal**, forsker ved PRIO og redaktør av JPR.
- **Panel:** *Petter Eide,* uavhengig strategirådgiver (møteleder), *Tone Aller* *s*, underdirektør i Utenriksdepartementet og *Bernt Apeland*, generalsekretær i Unicef Norge

14:45-15:00 Kaffepause

15:00-16:15 Del 2: En framtid uten krig?

- ‘Er ikkevold en kardemommebydrøm eller en effektiv strategi for forandring? Fra Ukraina til den arabiske våren.’ **Marianne Dahl**, forsker ved PRIO.
- ‘Vil antall kriger i verden fortsette å falle? Hva tror vi at vi vet om krig de neste 40 år?’ **Håvard Strand**, forsker ved PRIO og førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
- **Panel**: *Hanne Østli Jakobsen*, Morgenbladet (møteleder), *Nils Petter Gleditsch,* forsker ved PRIO

16:15: Mottakelse med servering