Religion og konflikt

Please note: This page refers to an event that has already taken place.

Time: Friday, 20 March 2015 09:00-12:30
Place: PRIO, Hausmanns gate 7, Oslo

​​​PRIO ønsker velkommen til seminar om religion og konflikt.

Religion og vold er tett forbundet i mange av de konflikter som i dag preger nyhetsbildet. Slik har det vært fra menneskehetens begynnelse. Kain drepte Abel fordi røyken fra Abels ofring og ikke hans egen, steg opp til Gud. I dag drepes mennesker i Guds navn fordi andre ønsker politisk og religiøs kontroll over land, mennesker og hellige steder.

Institutt for fredsforskning (PRIO) ønsker å sette søkelyset på sammenhengen mellom religion og vold. På seminaret skjer dette gjennom tre overskrifter: 

Den første byr på harde fakta om religion og vold. Den andre gir glimt inn i situasjoner hvor det er en tydelig sammenheng mellom politikk, religion og vold. Den tredje handler om hvordan hellige skrifter brukes til å legitimere vold.

This seminar will be conducted in Norwegian, with the exception of one panel.

​PROGRAM

Velkommen: Kristian Berg Harpviken

Møteleder: Trond Bakkevig

Fakta om religion og vold
  • Globale trender - Ragnhild Nordås
  • Islams rolle - Ida Rudolfsen

Glimt fra sammenhengen mellom politikk, religion og vold
  • Paneldebatt med Jacob Høigilt, Kaja Borchgrevink, Gina Lende og Marte Nilsen

​Holy Scriptures and legitimizing violence [in English]
  • Paneldebatt med Greg Reichberg og Henrik Syse

Vi byr på lett lunsj-servering.