Hanne Eggen Røislien: Bibliography

18 publications

Hanne Eggen Røislien & Jo Røislien (2010)
The Logic of Palestinian Terrorist Target Choice? Examining the Israel Defense Forces’ Official Statistics on Palestinian Terrorist Attacks 2000–2004

Journal article in Studies in Conflict & Terrorism

Hanne Eggen Røislien (2009)
Får han superkrefter nå? Nobel-prisen hjelper ikke Obama i Midtøsten.

Popular article in VG

Kristian Berg Harpviken & Hanne Eggen Røislien (2008)
Faithful Brokers? Potentials and Pitfalls of Religion in Peacemaking

Journal article in Conflict Resolution Quarterly

Hanne Eggen Røislien (2007)
Religionens fornyede rolle

Popular article in Aftenposten

Hanne Eggen Røislien (2007)
Living with Contradiction: Examining the Worldview of the Jewish Settlers in Hebron

Journal article in International Journal of Conflict & Violence

Hanne Eggen Røislien (2006)
Religion is Not Just Religion

Journal article in Global Knowledge

Hanne Eggen Røislien (2006)
Bosettere på hellig grunn: En reise blant jødiske nybyggere

Monograph

Hanne Eggen Røislien (2005)
Med Gud i Gaza

Popular article in Dagbladet

Hanne Eggen Røislien (2005)
Da Gud ikke kom

Popular article in Morgenbladet

Hanne Eggen Røislien (2005)
For Gud, stat og fedreland. Bosetterne på Vestbredden og i Øst-Jerusalem

Journal article in Internasjonal Politikk

Kristian Berg Harpviken & Hanne Eggen Røislien (2005)
Mapping the Terrain: The Role of Religion in Peacemaking

State of the Art Paper to the Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Hanne Eggen Røislien (2004)
Når Kardemommeloven svikter: om shiitisk maktposisjonering i Irak, og om historien som gjentar seg selv

Journal article in Din. Tidsskrift for religion og kultur

Hanne Eggen Røislien (2004)
Leder: Vold - Finnes det bra og dårlig kultur?

Popular article in Din. Tidsskrift for religion og kultur

Hanne Eggen Røislien (2004)
Lysglimt i Israel: Rabbis for Human Rights

Popular article in Amnesty Nytt

Hanne Eggen Røislien (2004)
Hvem eier hellig land? Et blikk på verdensbildet til de jødiske nybyggerne i Hebron

Journal article in Babylon - tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika

Hanne Eggen Røislien (2004)
En Kamp for Frelsen: En analyse av det jødiske nybyggersamfunnet i Hebron

Journal article in Din. Tidsskrift for religion og kultur

Hanne Eggen Røislien (2003)
Israelske bosettinger og menneskerettighetene

Popular article in Dagbladet

Hanne Eggen Røislien (2002)
Obligations of a Sacred Place: An Analysis of How the Jewish Community of Hebron Legitimises its Disputed Presence

Master thesis

By text

By year

By type

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙